Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

szakdolgozat - 1998

írta: Lengyel Barbara

 

A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár

stratégiai terve

szakdolgozat – 2000

írta: Bujdosóné Dani Erzsébet

1. Bevezetés

 

2. A stratégiai tervezésről általában

2.1.  A stratégiai tervezés definíciói

2.2.  A stratégiai tervezés folyamata - a stratégiai összpontosítás

2.3.  A stratégiai tervezés célja és haszna

2.4.  A stratégiai terv előkészítésének módszerei

2.4.1.             A PEST-analízis

2.4.2.             Elemzési technikák

2.4.3.             A SWOT-analízis

 

3. A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár bemutatása

 

4. Környezetelemzés

4.1.  STEP-tényezők feltárása

4.1.1.  Társadalmi környezet elemzése

4.1.2. Technológiai környezet

4.1.3.  Gazdasági környezet

4.1.4.  Politikai környezet

4.2.  Szektor-elemzés

4.2.1.  A Szabó Károly Városi Könyvtár helye az országos könyvtárügyben

4.2.2. A helyi informatikai szolgáltatások helyzete és a könyvtár informatikai fejlesztésének iránya

4.3.  A fenntartó önálló vizsgálata

4.4.  A könyvtár belső környezetének vizsgálata

4.4.1.  A múlt, a hagyományok ismerete, a közelmúlt éveinek tevékenysége

4.4.2.  A könyvtár pénzügyi helyzete

4.4.3.  Versenyhelyzet

4.4.4.  A munkatársak helyzete

4.4.5.  A könyvtár tárgyi feltételei

4.5.  SWOT-elemzés

 

5. Stratégiai fókusz felállítása

5.1. Az átfogó cél megfogalmazása

5.2. A jövőkép megfogalmazása

5.3. Az értékrendszer megfogalmazása

 

6. A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár stratégiai terve a 2000-2003 közötti időszakra

6.1.  A könyvtár átfogó célja

6.2.  Stratégiai célok

6.3.  Az elérendő célok részletezése

 

7. Összegzés

 

8. Bibliográfia

 

9. Mellékletek