A nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár

stratégiai terve

1. Bevezetés

Felgyorsult, változó világban élünk. Rohanó napjainknak állandó és nélkülözhetetlen eleme lett az információ, amely egyre sokasodik és terjedési sebessége állandóan nő. Századunk végén, vagy helyesebben, új századunk elején létfontosságú az információhoz való hozzáférés. Ebben a nem kis feladatban van a könyvtáraknak hatalmas szerepe.

Ahhoz, hogy ezen szerepét megfelelően tudja betölteni, a modern marketing égisze alatt kell tevékenységét megtervezze. Nem is tehet másként, mert a gazdasági helyzet nyomasztóan hat a közpénzből fenntartott könyvtárak többségére és ezért meg kell küzdenie a létéért. A könyvtár is ‘’árul’’ valamit, de szolgáltatásainak eszmei értéke van, így sokkal izgalmasabb, érdekesebb a hozzájuk kapcsolódó marketingtevékenység.

A világ úgy látszik, hogy belép a káosz korszakába. Komoly, alapvető szerkezeti változásokon megyünk keresztül. Társadalmi, politikai, etnikai és vallási nézetek kérdőjeleződnek meg és régóta fennálló intézmények léte forog kockán. A káosz finoman fogalmazva is kényelmetlen állapot, de nem feltétlenül kell félnünk tőle, ha megvan az előrelátásunk és a bölcsességünk, ha kezelni tudjuk és megfelelő intelligenciával és érzékenységgel reagálunk rá. Két nagyon fontos dolgot kell szem előtt tartanunk: mindig tudjuk, hogy hová akarunk eljutni és azt, hogy hogyan. Ebben segít és nyújt útmutatást a megfelelően elkészített stratégiai terv.

Korántsem biztos, hogy az általam elkészített terv segítségével pontosan oda érkezünk, ahová akartunk, de új területeket fedezhetünk fel és ez is hozzájárulhat a könyvtár jobb működéséhez.

Szakdolgozatomat a nagykőrösi Szabó Károly Városi Könyvtár stratégiai tervéről írtam. Témaválasztásomnak több oka volt. Elsősorban nemsokára ennek a könyvtárnak leszek a dolgozója és ezen az úton is szeretnék hozzájárulni a könyvtár  minél jobb működéséhez, fejlesztéséhez. Ezen kívül magánemberként úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben elkerülhetetlen a modern menedzsment lehetőségeinek kihasználása. Ezt nem úgy értelmezem, hogy ‘’kőkemény’’ piaci fogásokkal próbáljuk ‘’eladni’’ magunkat, vagyis a könyvtárt az egyre nagyobb harcot kívánó piacon. Nem kívánom pénzszerűsíteni a könyvtár szolgáltatásait, de úgy gondolom,  nem tehetjük meg, hogy ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagyjuk. Számomra a könyvtár mindig értékeket hordozó és értékekkel szolgáló intézmény volt és marad és ezen értékeit szeretném, ha modern eszközökkel tudnánk minél jobban az olvasók elé tárni.

És nem utolsó sorban be kell vallanom: mindig is érdekelt a tervezés, a modern értelemben vett menedzselés, a piackutatás. És a kihívás. A megmérettetés és a tenni akarás.

Szeretném, ha tanulmányaimmal, kutatásaimmal elérném és segíteném minden vérbeli kollégám nem titkolt álmát. Hogy a könyvtár még közkedveltebb, még látogatottabb intézmény legyen. Hogy felhívjam a figyelmet arra: szükség van ránk, az intézményre, a szolgáltatásainkra, legyenek azok hagyományosak, vagy virtuálisak.

Anyaggyűjtésemben, piac-és közvéleménykutatásaimban nagy segítséget kaptam a városi könyvtár vezetőjétől és dolgozóitól. Szakdolgozatom összeállításában, kivitelezésében hasznos szakmai tanácsokkal látott el témavezető tanárom, dr. Tóvári Judit. Ezen az úton is szeretném mindenki segítségét megköszönni.

 

Tartalom Következő