Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

A könyvtár fejlődése az 1990-es években

A Városvédő és Szépítő Egyesület javaslatot terjesztett a Városi Tanács elé, hogy a könyvtárat Szabó Károlyról nevezzék el. Ezt a következőkkel indokolták:

- tagja volt a híres nagykőrösi tanári karnak mintegy hat esztendőn keresztül,

- nagynevű tanártársai emlékét , - mint például Arany Jánosét, vagy Mentovich Ferencét - valamilyen formában már megörökítették a városban,

- Régi magyar könyvtár című munkája a magyar bibliográfia egyik legjelentősebb alkotása,

- egyike azoknak, akik a nagy tanári karban akadémikusok voltak.

1989-ben a Városi Könyvtár egy szép ünnepség keretében vette fel Szabó Károly nevét. Fülöp Géza ez alkalomból tartott színvonalas előadása kiadvány formájában is megjelent.

A 90-es években, a romló pénzügyi helyzet, a nehezen kicsikart eredmények jellemezték a könyvtár életét. Az olvasók száma ezekben az években már meghaladta a 3000-et, 1995-ben már 3900 volt. Ez a szám első látásra túl kevésnek tűnik a 27000-es lakossághoz képest, de Nagykőrösön mind a mai napig működik egy közel 40000 kötetes könyvtár a konzervgyárban, 1500 olvasóval, jelenleg 3 középiskolai és 5 általános iskolai könyvtár, s 1990-óta főiskolai könyvtár is az olvasók rendelkezésére áll.

A rendszerváltást követően a szokásos tervszerű állományapasztáson kívül sor került az ideológiailag elavult "pártszemét" kiselejtezésére. A könyvállomány gyarapodása lelassult, a beszerzési keret 1990-óta szinte semmit sem változott, 1 000 000,-Ft-ról csupán 100 000-rel, 1 100 000-re emelkedett. Ez a mai könyv árak mellett csak a legszükségesebb könyvek, folyóiratok beszerzését teszi lehetővé. A könyvtár dokumentumállománya jelenleg 73 000 dokumentumegység, a CD-k gyűjteménye sajnos még roppant kicsiny, mindössze 150 CD található a könyvtárban. A hanglemez gyűjtemény természetesen ma is használható, sokan kérik a hanglemezek átjátszását. A 2400 hanglemez széles választékot biztosít. A komolyzenei lemezeken kívül az igényes könnyűzene is szép számmal megtalálható a könyvtárban.

1991-ben új kisközösség alakult a felnőttrészlegben, az Egészséges Életmód Klub, előadássorozatot szerveztek a vegetárizmusról, mely iránt igen nagy érdeklődés mutatkozott. Sajnos a Klub anyagi nehézségek miatt szünetelteti a működését.

A nehéz anyagi körülmények ellenére a könyvtár 1992-ben music centerrel és fénymásolóval gyarapodott.

A rendszerváltást követően a végleges státuszú vezetői állást meghatározott idejűvé változtatta az új rendelet, az igazgatóválasztásra 1993. novemberében került sor, ekkor új igazgató Halmi Ildikó került a könyvtár élére. Fő céljának a számítógépesítés megvalósítását tekintette, még abban az évben sikerült megvásárolni az első számítógépet, s néhány programot. 1990-óta több adatbázissal is rendelkezik a könyvtár, az OMIKK és a PRESSDOK adatbázis az olvasók jobb tájékoztatását szolgálja. 1996. augusztusa mérföldkő a könyvtár életében, a SZIRÉN adatbázis segítségével megkezdődött a könyvtári munkafolyamatok gépesítése.

A 90-es évek végére kiüresedett a letéti rendszer, az igazán olvasni szerető embereket már nem elégítette ki a letéti helyeken lévő néhány száz kötet, és mivel a tanyasi emberek szinte mind rendelkeznek járművel, igényeikkel a nagy könyvtár felé fordultak. A letétek megszűntek, a könyvtárban lévő művelődési autó feladata elfogyott, ezért átszervezték az Intézményellátó Gondnoksághoz, s most valamennyi kulturális intézmény igényeinek megfelelően ott koordinálják a működését.

A könyvtár egyre nagyobb hangsúlyt fektet a munka minőségének javítására, a mindennapos kölcsönzést, tájékoztatást rangos rendezvények színesítik. A gyermekrészlegben vendégeskedett az elmúlt három évben Tőke Péter, Marék Veronika, Kósa Csaba. Minden évben megrendezésre kerül az olvasótábor, pénzhiány miatt azonban már nem a Balatonnál, hanem csak a gyermekkönyvtárban, a népszerűsége azonban ennek ellenére sem csökken.

A felnőttrészlegben Zalán Tibor, Dinnyés József, Faludy György, Papp Tibor, Mózsi Ferenc, Kányádi Sándor, Kristó-Nagy István, Határ Győző találkoztak az olvasókkal.

Nagykőrösön a város könyvtárának helyzete soha nem volt könnyű, a szorgalmas, hivatásszerető könyvtárosok azonban a nehéz körülmények között is mindig lelkesen végezték a munkájukat a város könyvszerető lakónak nagy örömére és megelégedésére.


Tartalom Következő