Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

Általános olvasószolgálati munka a könyvtárban

A könyvtárban a terület jellegétől függetlenül, a társadalmi igények általában a munka, tanulás, szervezett oktatás, önképzés-önművelés, szórakozás, kikapcsolódás tevékenységi körökhöz kapcsolódnak. Az általános tájékoztatás igényén túl a városi könyvtár gyűjti egy-egy hivatás, szakma vagy munkakör ellátásához szükséges irodalmat is. A könyvtári tájékoztatás iránti igény Nagykőrösön kiterjed a könyvtári szolgáltatás majdnem valamennyi hagyományos formájára. A ténybeli és szakirodalmi tájékoztatás alapvető eszközei a kurrens és retrospektívbibliográfiák, repertóriumok, a magyar és világnyelveken megjelenő szaklexikonok, bibliográfiai szintézisek és a számítógépes adatbázisok. A helyismereti anyagot igénybevevők köre igen széles, kiterjed a közigazgatási dolgozóktól az önkormányzati képviselőkön, az alsó-, közép- és felsőfokú oktatásban tanítókon és tanulókon túl, az érdeklődő olvasók széles körére. A könyvtár gyűjti a városra, a városban élt vagy született, a városban élő, illetve Nagykőrössel valamilyen kapcsolatban lévő személyekre vonatkozó irodalmat, a dokumentum fajtájától függetlenül.

A Szabó Károly Városi Könyvtár munkáját a következő munkakörök szerint végzi:

- vezetői feladatkör

- olvasószolgálati és tájékoztatási feladatkör

- állománygyarapító, feldolgozó, feltáró feladatkör.

Az olvasószolgálat feladata igen széles körű, ide tartozik Nagykőrös város felnőtt és gyermeklakosságának könyvtári ellátása, a fiatalok olvasóvá nevelése, olvasói igények felkeltése és kielégítése. Ezeken kívül ebben a feladatkörben tevékenykedők feladata:

- tanácsadó, ajánló és tájékoztató szolgálatot biztosít ;

- audio-vizuális részleget működtet ;

- irodalmi, művészeti, tudományos népszerűsítő tevékenységet folytat;

- előadásokat, bemutató foglalkozásokat, vetélkedőket, pályázatokat szervez;

- a gyűjtőkörből hiányzó könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja az olvasók számára;

- könyvbemutatókat, kiállításokat, irodalomjegyzéket készít; - az állományt helybenolvasás és kölcsönzés formájában bocsátja az olvasók rendelkezésére;

- vizsgálatokat végez a jelentkező olvasói igények feltárására;

- közreműködik az állománygyarapításban;

- gondozza a raktári katalógust;

- és raktári rendet biztosít.

Természetesen a különböző feladatkörben dolgozók munkája nem választható el egymástól és nemcsak saját munkakörükben tevékenykednek, hanem az éppen segítséget kívánó feladatokat is ellátják.

1983 óta tizenegy főfoglalkozású dolgozója van a könyvtárnak, melynek a szakképzettségi aránya 66%-os. A szorgalmas és hivatásszerető könyvtárosok a nehéz körülmények ellenére lelkesen, valamint nagy hatékonysággal végzik munkájukat, az olvasók igényeinek kielégítését.


Tartalom Következő