Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

A könyvtár funkciórendszere

A könyvtár jellegét és feladatait az 1997.évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a nyilvános könyvtári ellátásról határozza meg. Az 55.§-ban leírja, hogy " A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

a./ a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,

b./ gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,

c./ tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

d./ biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

e./ részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében."/35/

A könyvtár gyűjtőköre kiterjed a magyar könyvkiadás minden ágára, de a szakkönyvekből elsősorban azokat válogatja ki, amelyek a tájékoztatáshoz szükségesek. A könyvtár "B" típusú városi közművelődési könyvtár, ennek megfelelően:

" - A nemzeti könyvtermésből gyűjti az irodalom tartalmi egészét, válogatva a közművelődési könyvtárakban felmerülő igények alapján, valamint eredeti nyelven a világnyelvek klasszikusait válogatva.

- A magyar nyelven megjelent kézikönyvek és általános segédkönyvek gazdag készletével, a világnyelvek legfontosabb szintéziseivel és a hazai könyvkiadás elsősorban 1945 utáni időszakát reprezentáló prézens gyűjteménnyel rendelkezik.

- Érdemi teljességgel gyűjti a magyar hírlap- és folyóirattermést, és amennyiben a pénzügyi keret engedi, a világnyelven megjelenő periodikumokat válogatva.

- Kiemelten és teljes körűen gyűjti a Nagykőrös városra és vonzáskörzetére vonatkozó könyveket, periodikákat, fotókat, filmeket és egyéb dokumentumokat. A beszerezhetetlen helyismereti anyagokról mikrofilmeket készített. Gyarapítja helyismereti filmtárát a helyi tv anyagaival és a még fellelhető archív filmekkel.

- Audio-vizuális részlegében gyűjti a CD lemezeket, videókat, CD-Romokat, melyek tartalmukkal szervesen illeszkednek a könyvtár gyűjteményébe.

- Törekszik a helyi szükségleteknek megfelelően beszerezni a nem hagyományos dokumentumfajtákat, a kéziratokat, kisnyomtatványokat, fényképeket, fénymásolatokat.

- A 14 éven aluli fiatalok könyvtári ellátását gyermekrészlegével szolgálja. Számukra alkalmas gyűjteménnyel rendelkezik."/36/

A könyvtár jellegéből és típusából következő gyűjtőköri határokat, ezen belül a gyűjtés mélységét, tagozódását az általános társadalmi igény, a település jellege, termelési szerkezete, kulturális szintje és intézményi ellátottsága szabja meg. A könyvtár a közművelődési könyvtári szolgáltatásokkal, valamint a tudományos és szakkönyvtárak szolgáltatásainak közvetítésével elősegíti a lakosság általános és szakműveltségének gyarapodását, elősegíti a felnőttek és a gyerekek iskolán kívüli művelődési, továbbképzési, olvasási igényeinek kielégítését


Tartalom Következő